Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi prodávajícím - společností GTQ, s.r.o. a kupujícím při nákupu v tomto internetovém obchodě od 1.1.2014.

Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel, vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí novým občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.). Je-li kupujícím podnikatel, vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí novým občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.).
 

Prodávající
GTQ, s.r.o.
Staré Purkartice 14
793 81 Hošťálkovy u Krnova
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném:
Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 26555
IČ: 26812851
DIČ: CZ26812851

Tel./fax: 554 620 959
Mobil: 602 725 138
E-mail: info@macrovita.cz

Kupující - spotřebitel, podnikatel

Uzavření kupní smlouvy
Návrh na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky tohoto e-shopu. Je-li kupujícím spotřebitel, kupní smlouva vzniká okamžikem odeslání objednávky kupujícího prodávajícímu. Objednávka je následně prodávajícím potvrzena odesláním informativního automatického e-mailu s přehledem objednávky.

Je-li kupujícím podnikatel, odeslání objednávky zboží je návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy, kupní smlouva vzniká okamžikem doručení akceptace tohoto návrhu kupujícímu, přičemž takto může být učiněno i konkludentně.

Kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody nebo ze zákonných důvodů. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva je prodávajícím archivována a spotřebitel má k ní přístup v potvrzujícím e-mailu, pokud je registrován, tak po přihlášení do systému, popř. na vyžádání.

Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

Objednávka zboží
Zboží je možno objednat následujícími způsoby:
- v tomto internetovém obchodě vložením zboží do košíku a odesláním objednávky
- ústně (osobně, telefonicky)
- písemně (poštou, e-mailem)

Objednávka musí obsahovat veškeré nutné údaje o kupujícím:
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Je nutné, aby tyto údaje byly vyplněny pravdivě a správně, neboť slouží k nutné identifikaci kupujícího a ke správnému doručení zboží.

Způsob platby
- platba dobírkou (hotově) při převzetí pracovníkovi zásilkové služby
- platba předem převodem na účet:
Číslo účtu je: 27-2815790217/0100
Číslo účtu je nutné zadat celé i s předčísím (27-), jinak by peníze přišly někomu jinému. Jako variabilní symbol (VS) uveďte číslo objednávky. Do zprávy pro příjemce je nutné uvést Vaše jméno a příjmení a slovo 'macrovita'. Bez správného zadání VS a zprávy pro příjemce se může stát, že Vaši platbu nebudeme schopni dohledat. Zboží Vám odešleme do pěti pracovních dnů po zobrazení Vaší platby na účtě.

Cena za dopravu
- cena za dopravu:129 ,- Kč s DPH, při objednávce nad 1.500 ,- Kč s DPH je doprava ZDARMA!

Způsob doručení
Zboží doručujeme pouze zásilkovou službou, případně vlastním závozem. Vzorek zdarma posíláme obyčejně poštou. Zboží Vám odešleme do dvou pracovních dnů od obdržení objednávky (resp. přijetí platby při platbě předem), zpravidla však hned následující den, pokud je vše skladem. Vyjímkou jsou mimořádné situace, na které budou zákazníci vždy upozorněni. Zásilková služba zaváží zboží většinou dopoledne. Po dokončení objednávky v košíku se Vám zobrazí tabulka pro vyplnění fakturační a dodací adresy. Do fakturační adresy prosím napište své bydliště a pokud víte, že se určitě v průběhu následujících dnů nebudete zdržovat na této fakturační adrese, uveďte prosím do kolonky dodací adresa adresu, kde se budete v tuto dobu zdržovat (zaměstnání, ...). Může se stát, že Vás pracovník zásilkové služby nezastihne, proto je nezbytně nutné uvést telefon (nejlépe Váš mobil), aby se s Vámi mohl domluvit na osobním předání. Zboží může také převzít kdokoli z Vaší rodiny či známých.

Právo na odstoupení od smlouvy
Spotřebitel, který zakoupil zboží v tomto e-shopu, má právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Vůli odstoupit od smlouvy je nutné v dané lhůtě prokazatelně odeslat. Náklady na vrácení zboží zpět prodávajícímu hradí kupující bez náhrady. Odstoupení je bezformální, lze jej učinit např. telefonicky či e-mailem, v případě zájmu zašle prodávající kupujícímu na vyžádání e-mailem standardizovaný formulář pro odstoupení od smlouvy.

Ochrana dat

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Prodávající respektuje zákon na ochranu osobních údajů a neposkytujeme žádné informace třetím osobám, mimo údajů nutných pro doručení zboží. Nákupem či registrací kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení (akce, novinky a pod.) dokud neprojeví s tímto nesouhlas.

Zavěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně ceny za doručení, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Pokud je objednávka kupujícím odeslána s dodatkem či odchylkou, tak si prodávající vyhrazuje možnost k dodatku či odchylce nepřihlížet, pokud by jejich dostání bylo nemožné či nepoměrně komplikované či nákladné. Objednávku s takovýmto dodatkem může prodávající odmítnout.

Prodávající je povinen zabezpečit dodání objednaného zboží kupujícímu, ledaže je zboží vyprodáno - pak se prodávající s kupujícím individuálně dohodne na dalším postupu (zpravidla vynětí vyprodaného zboží z objednávky, zrušení celé objednávky, odložení odeslání zboží do doby, než bude vyprodané zboží opět skladem, nahrazení vyprodaného zboží jiným zbožím a pod.)

Stížnosti spotřebitelů prodávající vyřizuje prostřednictvím elektronické adresy infogtq@seznam.cz, popř. telefonicky na čísle 554 620 959. Se stížností se lze obrátit i na orgán dohledu nebo státního dozoru.

Pokud kupující neuvede, že je podnikatel, pak se na něj hledí jako na spotřebitele.

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro ČR, objednávky ze zahraničí vyřizujeme individuálně.

Používá se opensource systém OpenCart
Podpora Opencart
Macrovita © 2019 www.svatkovi.net